Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 260 / 11.09.2019г.

З А П О В Е Д
№ 260
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал.6 и 41, ал. 3 от ИК и чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:

1.В официалния сайт на община Белово в раздел "Местни избори 2019" на адрес: www.belovo.eu

2.Пред избирателните секции в населените места на Общината:
2.1. гр. Белово, Читалище – Ритуална зала, ул."Орфей" № 4 – за избирателни секции с № 001 и 002;
2.2. гр. Белово, ул."Иван Вазов", Клуб на пенсионера – за избирателна секция с № 003;
2.3. гр. Белово,кв.Малко Белово–Читалище, ул."Йордан Говедаров" № 21 – за избирателна секция с № 004;
2.4. с. Голямо Белово, Кметството, ул."6-та" № 12 а – за избирателна секция с № 005;
2.5. с. Мененкьово, Читалище, ул."1-ва" № 47 – за избирателна секция с № 006;
2.6. с. Дъбравите, Кметството, ул."2-ра" № 1- за избирателна секция с № 007;
2.7. с. Момина клисура, Кметството – Клуб на пенсионера, ул."Проф. Хр. Вакарелски" № 32 – за избирателна секция с № 008; 2.8. с. Сестримо, Читалище, ул."1-ва" № 71- за избирателни секции с № 009 и № 010;
2.9. с. Габровица, Кметството, ул."8-ма" № 2 – за избирателна секция с № 011;
2.10. с. Аканджиево, Кметството, ул."3-та" № 18 – за избирателна секция с № 012.

Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло в сградата на община Белово и в сайта на Общината.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК – Белово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Белово.

 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед – № 260 /11.09.2019г.  / – Изтегли