Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 304 / 03.10.2019г.

З А П О В Е Д № 304/ 03.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 и чл. 175 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/ 27.08.2019 г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата за поставяне на материали за информационно-разяснителната кампания за произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово, както следва:

1. За временни обемни информационно-разяснителни материали със самостоятелни метални конструкции в гр.Белово:
– В зелените площи в пространството между кв. 4, 7 и 9 по плана на града и бул.”Освобождение”;
– Вътрешните пространства между обществените сгради;
– Вътрешно квартално пространство в кв.60-центъра;
– Зелена площ, затворена между кв.38,48 и 52 /кв.Разсадника/;
– Зелена площ между бул."Юндола" и р.Яденица- кв.26,33 и 34.

2. Места за лепене на други информационно-разяснителни материали:
-всички временни ограждения на строежи и обекти, подпорна стена на църквата и подпорна стена на ул."Иван Вазов";
-поставяне на временни пана за залепване на агитационни материали-пространството между сградата на РПК-Белово и магазин на Пейчеви;
-в района на клубовете на политическите партии.

3. Агитационните материали на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

4. Поставяне на информационно-разяснителни материали по населени места в община Белово:
– Кметство Сестримо-информационното табло на селото;
– Кметство Дъбравите- информационното табло на селото;
– Кметство Габровица- информационното табло на селото
– Кметство Момина клисура- информационното табло на селото;
– Кметство Аканджиево- информационното табло на селото;
– Кметство Мененкьово- информационното табло на селото;
– Кметство Голямо Белово- информационното табло на селото.

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло на сградата на Общинска администрация и в сайта на Общината.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед – № 304 / 03.10.2019г. / – Изтегли