Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 332/22.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 332/ 22.10.2019 г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на територията на община Белово на 27.10.2019г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да не се продават и сервират спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведение, кафе-сладкарници и барове/, местата за настаняване /семейни хотели/ и други обществени места на територията на община Белово от 20:00ч. на 26.10.2019г. до 08:00ч. на 28.10.2019г. Цитираните по-горе окбекти, работещи през посочения интервал от време, могат да сервират храни и безалкохолни напитки.

2.Длъжновните лица по гражданското състояние в община Белово да уведомят за забраната по т.1 от настоящата заповед лицата, желаещи да сключат брак или да провеждат други семейни тържества.

3. С оглед намаляване на предпоставките за нарушаване на обществения ред, ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови, спортни и дрги публични прояви в изборния ден.

4. Органите на МВР да окажат съдействие на Общинската администрация и СИК/ПСИК при строго спазване на законовите разпоредби.

Настоящата заповед да се оповести като се пунликува на официалния сайт на община Белово и се постави на информационните табла в гр. Белово и кметствата и на други подходящи места.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 318 /22.10.2019г. / – Изтегли