Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 403 / 30.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка за произвеждане на балотаж за местни избори на 01.11.2015 г.

1. Да не се продават и сервират спиртни напитки в търговската мрежа, заведенията за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове/, местата за настаняване /семейни хотели/ и други обществени места на територията на община Белово от 20:00 часа на 31.10.2015 год. до 08:00 часа на 02.11.2015 год.

Цитираните по-горе обекти, работещи през посочения интервал от време, могат да сервират храни и безалкохолни напитки.

2. Длъжностните лица по гражданско състояние в община Белово да уведомят за забраната по т.1 от настоящата заповед лицата, желаещи да сключат брак или да провеждат други семейни тържества.

3. С оглед намаляване на предпоставките за нарушаване на обществения ред ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови и други публични прояви в деня на избора.

4. Органите на МВР да оказват съдействие на Общинската администрация – Белово и СИК при строго спазване на законовите разпоредби.

 

Настоящата заповед да се оповести като се публикува на официалният сайт на община Белово и се постави на информационните табла в гр. Белово и кметствата и на други подходящи места.

Ненка Тодорова

ВрИД Кмет на Община Белово

Документация:

ЗАПОВЕД № 403 – Изтегли