Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

УТ – 559 от 08.04.2021 г. обект: Модернизация на железопътна линия София – Пловдив, за участък Ихтиман-Септември

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Марица, с цел – "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" – изграждане на мост при км 86+809 от обект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив, за участък Ихтиман-Септември"

Документи:

УТ – 558 от 08.04.2021 г. – Изтегли