Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съвместна акция с Ангели за България

“Ангели за България” с помощта на “Национална асоциация на доброволците в Република България“ , със съдействието на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев и Доброволни формирования – от община Белово и Столична община, ще подкрепят 50 нуждаещи се жители в община Белово през целия зимен сезон.

На 11.09.2021 г. на 50 нуждаещи се семейства и самотни възрастни хора от община Белово ще бъдат доставени по 1 тон дървесни брикети за отопление.