Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Аварийно укрепване на ляв устой на мост за „Дунева махала“ в с. Момина клисура, община Белово“

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Обявления

17.05.2019 г.

Разяснения по документацията

https://www.livechatalternative.com/