Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО"

Документи:

Договор АРД-85 / 21.01.2020г. / – Изтегли