Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Документи:

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 17.05.2019г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 17.05.2019г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 17.05.2019г. / – Изтегли

ПБ / 17.05.2019г. / – Изтегли

ПБЗ / 17.05.2019г. / – Изтегли

ПУСО / 17.05.2019г. / – Изтегли

Друга документация / 17.05.2019г. / – Изтегли

Количествено стойностна сметка  – Момина Клисура / 20.05.2019г. / – Изтегли