Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета № 135/16.05.2019

ЗАПОВЕД

№ 135/16.05.2019

На основание Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с получено писмо от Министерството на културата Изх. № 08-00-354/09.05.2019г./ Наш Вх.АО 725/13.05.2019г./

НАРЕЖДАМ

Прекратявам обявения със Заповед № 91/15.04.2019 година на Кмета на Община Белово конкурс за назначаване на държавен служител на длужността директор на Исторически музей, гр. Белово.
Конкурсната процедура се прекратява поради несъгласувана процедура с Министерство на културата.

инж. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 135 /20.05.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/