Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за длъжността Директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово

На основание чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба No 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Белово и Заповед No 392/ 28.07.2021 г. на кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БЕЛОВО

 

Документи:

Обявление – Изтегли

Приложение №1 – Заявление за участие в конкурс – Изтегли

Декларация за обстоятелствата – Изтегли