Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Отдел „Местни данъци и такси“

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

–         първа вноска до 30.06.2016 г.

–         втора вноска  до 31.10.2016 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2016 г. се прави отстъпка от 5 %.

            Задълженията си може да платите:

– в брой на касата на отдел „МДТ” находяща се в административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 08.00 ч. до 17.00 ч.;

– по банковата сметка на Община Белово в "Търговска банка" АД, офис гр. Белово

IBAN: BG64 DEMI 9240 8400 1824 31

BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане: 442100 –  данък върху недвижимите имоти;

                                    442300 – данък върху превозните средства;

                                    442400 – такса битови отпадъци;

Съобщение – Изтегли