Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Ценно дарение за музейна сбирка „Атанас Хрисчев“ в Белово

Ценно дарение получи музейната сбирка „Атанас Хрисчев“ в Белово.

Документи, които разкриват период от около 200 години, свързани с историята на беловския край вече са част от фонда на музейната сбирка. Кой е Петър Карпузов от Голямо Белово и защо неговите документи са толкова важни за историята на беловския край, ни разказва музейният специалист Севдалина Попова. Търговският тефтер на Петър Карпузов, както и препис от Беловската хроника, която разказва историята на манастира „Свети Спас“ са ценните дарения, които внучката на Петър Карпузов оставя в музейната сбирка „Атанас Хрисчев“. Оказва се, че потомците на Петър Карпузов не са първи път откриват и даряват ценни документи. Дарението внася яснота и дава точна датировка за събития, случили се из беловския край в миналото.

Линк: telekabeltv.bg