Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет на Белово единодушно прие бюджета на общината за 2014 година

Общинският съвет на Белово прие бюджета на общината за 2014 година. Той беше обсъден и гласуван по време на редовното заседание на Общинския съвет на 31 януари. По време на дискусията в залата нямаше бурни дебати. Общинските съветници бяха запознати с бюджета от г-жа Ненка Тодорова, главен счетоводител на Община Белово и Директор на дирекция „ФСД, УС АО“, която отговори на всички поставени въпроси. Бюджетът на общината за 2014 година е в размер на 4 976 804 лева. Като 2 030 000 лв. са собствените бюджетни приходи, 2 265 107 лв. – субсидията за дъбжавните дейности, 535 300 лв.- изравнителната субсидия. 154 400 лв. е целевата субсидия за капиталовите разходи, като 44 000 лв. са за поддържане и ремонт на пътната мрежа в общината, обясни г-жа Тодорова на присъстващите.

Свали тук