Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието сме на светли празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2013 година. Това са дните, в които правим равносметка на изминалата година и отправяме надежда към настъпващата. Убеден съм, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи в Новата година с очакване и стремеж за повече доброта и разбирателство.
Нека да има здраве и благополучие във всеки дом, нека чудесата винаги бъдат с Вас и с общи усилия да извоюваме повече стабилност и сигурност за всички.
Нека през Новата година сърцата ни да бъдат изпълнени с любов. Погледите ни да са устремени в бъдещето и да вярваме в доброто, което ни предстои.
Нека си пожелаем градивна, добра и успешна 2013 година, в която с лекота и задружност ще преодоляваме изпитанията и предизвикателствата на времето!
От името на ръководството на община Белово и лично от свое име, пожелавам на всички жители здраве, благополучие и успехи.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

УСПЕШНА 2013 ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЛА И ДАРЕНА СЪС ЗДРАВЕ!
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО