Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Дирекция „Бюро по труда” Септември

Дирекция „Бюро по труда” Септември предоставя информация за възможностите на схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

    Всяка първа сряда на месеца от 10.00 часа до 12.00 часа на открита приемна, организирана съвместно от Дирекция „Бюро по труда” гр.Септември, Община Белово и Синдикатите, в залата на Общински съвет гр.Белово, ул.”Орфей” № 4А.
    Във всички кметствата от община Белово на изнесено работно място, в деня на графика за обслужване на безработните лица.
    Ежедневно от 08.30 часа до 17.00 часа в Дирекция „Бюро по труда” гр.Септември, бул.”България”№48.

Справ