Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

ОБЩИНА БЕЛОВО На основание чл.31, ал.1, 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на общинския бюджет ОБЯВЯВАМ ГРАФИК ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Неправителствени организации, управители на дружества с общинско участие,общински съветници и граждани. 30.01.2012г. Понеделник/ 14.00 ч зала на Общинския съвет
Председатели на читалища, клубове на пенсионери , директори на училища и детски градини , общински съветници и граждани . 31.01.2012г. /Вторник / 14.00 ч зала на Общинския съвет
Кметове на населени места, общински съветници и граждани и др. 01.02.2012г. /Сряда / 14.00 ч зала на Общинския съвет
жетелите на с.Габровица жителите на с. М.Клисура 30.01.2012г./Понеделник/
30.01.2012 г. /Понеделник/
17.00 ч
18.30ч
зала на читалището пенсионерски клуб
жителите на с.Аканджиево жителите на с. Мененкьово 31.01.2012г./Вторник
/31.01.2012 г. /Вторник/
17.00 ч
18.30ч
пенсионерски клуб пенсионерски клуб
жителите на с.Дъбравите жителите на с .Сестримо 01.02.2012г./Сряда /
01.02.2012 г. /Сряда /
17.00 ч
18.30ч
555
жителите на с. Г .Белово жителите на кв. М .Белово 02.02.2012г./Четвъртък /
02.02.2012 г. /Четвъртък/
17.00 ч
18.30ч
пенсионерски клуб зала на Читалището
Населението на гр.Белово 03.02.2012г./Петък / 17.00 ч зала на Общинския съвет