Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че срока за подаване на патентни декларации по чл. 61н от ЗМДТ е 31.01.2012 г.
Декларациите се подават в община Белово, ет. 1, стая №2 всеки работен ден от 08.00 – 17.00 часа. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

    за първо тримесечие – до 31 януари,
    за второ тримесечие – до 30 април,
    за трето тримесечие – до 31 юли,
    за четвърто тримесечие – 31 октомври.

Платилите годишния размер до 31.01.2012г. ползват 5% отстъпка.
Плащанията може да направите по следните начини:
в брой на касата на общината, находяща се в административната сграда
по банков път по сметка на общината
Обединена българска банка – клон Белово
BAN: BG85UBBS80028413873400
BIC: UBBSBGSF Код на вид плащане 441400 /Окончателен годищен (патентен) данък/

Дирекция ОА, отдел СБМДТ