Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНА БЕЛОВО ОТКРИ БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА

Съгласно Заповед №342/28.12.2011 г. на кмета на община Белово инж. Костадин Варев е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проекта на бюджета на общината за 2012 г. Заповедта е издадена в изпълнение на утвърдения бюджетен календар.
Кметовете, ръководителите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служителите на общинска администрация в срок до 15.01.2012 г. да представят предложенията си в деловодството на Общинска администрация – Белово
Всички граждани и институции могат да направят своите предложения в срок до 15.01.2012 г. в поставената за целта кутия в деловодството на Общинска администрация – Белово
По този начин се осигурява максимална публичност и прозрачност при разработването на параметрите по бюджет 2012 г. на община Белово

ДИРЕКЦИЯ „ОА“
ОТДЕЛ „СБМДТ“

https://www.livechatalternative.com/