Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Доброволно формирование – Белово премина обучение за реакция при наводнения

Десет души от Доброволното формирование-Белово се включиха в обучение на тема "Теоретична и практическа подготовка на доброволци, за реакция при наводнения и последващи кризи". Обучението е част от Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Проектът се изпълнява от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Тридневното обучение се проведе от 21.10.2020 г. до 23.10.2020 г. на тренировъчната площадка на Център за обучение на населението за реакции при наводнения в с. Бошуля, област Пазарджик.

Участниците преминаха през следните седем теми:

1. Правни основи на защитата при бедствия;
2. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от наводнения и за защита на населението;
3. Аварийни ситуации и дейности на спасителните екипи при наводнения, свързани с хидротехнически съоръжения (практическо упражнение);
4. Действие на спасителния екип при спасителни операции при наводнения (практическо упражнение);
5. Издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда (практическо упражнение);
6. Действие на доброволното формирование при издирване и спасяване на хора при наводнение в бързо течащи води;
7. Действия на спасителния екип след оттегляне на водата от наводнение.

По време на обучението доброволците от Белово бяха поставени в ситуации, имащи за цел да поставят участниците във всички възможни варианти, с които може да се сблъскат. На специално изградената тренировъчна площадка и под наблюдение на специалисти от РДПБЗН, участниците проведоха операции по изграждане на различни видове изкуствени прегради, монтиране и стартиране на бензинова помпа за вода, правилно поставяне на спасителна жилетка, оказване на първа помощ и поставяне на вакуум-шини. Бяха оттренирани още спасяване на бедстващи граждани от втори етаж на наводнена къща, използване на пожарникарска стълба, преминаване през тесни пространства и извеждане на пострадали от разрушена постройка с помощта на носилка, спасителни дейности с надуваема лодка.

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защита на населението, съобразно завършените курсове за обучение и придобитата квалификация:

• Спасителни операции;
• Ограничаване и ликвидиране на пожари;
• Операции по издирване и спасяване;
• Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
• Оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
• Други операции, свързани със защитата.

{gallery}news/2020/10/26102020:160:140:0:0{/gallery}