Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

Днес в Община Белово отвари врати  „Обществена трапезария“ към Домашен социален патронаж. Социалната услуга се реализира по проект “Обществени трапезарии“, финансиран от Агенцията за социално подпомагане, фонд „Социална закрила“.Пет месеца, от 15 юли до 31 декември 2013 г., 70 души, живеещи на територията на Общината, безвъзмездно ще получават топла храна за обяд. Подаването на заявленията  приключи на 10.07.2013г.

Постоянно действаща комисия, сформирана със заповед на кмета на община Белово – инж.Костадин Варев,  извърши подбора на нуждаещите се лица, които бяха от няколко целеви групи. След подбор на лицата, комисията реши приоритетна група да бъдат деца от многодетни семейства, сираци, в риск и от социално слаби семейства. На този етап безплатна топла храна ще получават 60 деца, 5 лица с тежки психични и физически увреждания, 3 скитащи  и бездомни лица и 2 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.