Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява на основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда

Община Белово в качествтото си на Възложител на основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение No.2 към чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение за:
"Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в законоустановения срок.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение No.2 към чл. 6, ал. 1 от НУРИОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден в четиринадесет дни от датата на обявяването.
Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

Каним заинтересованите лица/граждани на среща, която ще се проведе в заседателната зала на кметството на село Дъбравите – вторник /04.04.2017 г. от 18:00 часа.

Документи:

Обява / 03.04.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/