Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“ – община Белово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Трудотерапевт – 1бр, Рехабилитатор – 1бр, Психолог – 1бр, Медицински специалист – 1бр, Логопед – 1бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово в срок от
19.06.2017 г. до 28.06.2017 г. включително – 17.00 часа.

Място на изпълнение на длъжността – Община Белово, сградата на община Белово "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Документи:

Обявление / 20.06.2017 г. / – Изтегли