Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“ – община Белово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Социален работник – 1бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" – община Белово в срок от 22.06.2017 г. до 26.06.2017 г. включително – 17.00 часа.

Място на изпълнение на длъжността – Община Белово, сградата на община Белово "Център за социална интеграция и рехабилитация"

Документи:

Обявление / 22.06.2017 г. / – Изтегли