Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление – ЧИ ПУП – ПР на УПИ I-„Завод за хартия“, кв.5, /ПИ с идентификатор 03592.501.1480 / гр. Белово

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово обявява на заинтересованите граждани, че във връзка със заявление вх. № УТ-830/15.07.2016 г. от "КМХ Белово" ЕАД чрез Севдалина Антонова Аспарухова и Решение № 49/12.02.2016 г. на ОС-Белово и Протокол № 5/09.08.2016 г. на ЕСУТ (решение III) е прието ЧИ ПУП – ПР на УПИ I-"Завод за хартия", кв.5, /ПИ с идентификатор 03592.501.1480 / гр. Белово.

Документи:

Обявление / 16.08.2016 г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/