Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление – ЧИ ПУП – ПР на УПИ IX – „Озеленяване“, кв.63 /ПИ с идентификатор 03592.502.9614 / гр. Белово

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово обявява на заинтересованите граждани, че във връзка със заявление вх. № АО-475/08.03.2016 г. от Васил Иванов Атанасов, решение № 84/30.06.2016 г. на ОС-Белово и Протокол № 5/09.08.2016 г. на ЕСУТ (решение IV) е прието ЧИ ПУП – ПР на УПИ IX – "Озеленяване", кв.63 /ПИ с идентификатор 03592.502.9614 / гр. Белово.

Документи:

Обявление / 16.08.2016 г. / – Изтегли