Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БЕЛОВО и Общинска служба "Земеделие" – гр.Септември, офис Белово на  основание  чл.32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите  лица, че ще се извърши трасиране и  въвод   във  владение  на новообразувани  имоти  по плана на новообразуваните  имоти, одобрен със Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител гр.Пазарджик  за Местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и Местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура;

Трасирането  ще се  извърши  по следния график:

         Местност „Кутела – Додови ниви” з-ще гр.Белово на 29.04.2022 г.

         Местност „Горен друм – Друма” з-ще с.Момина клисура на 30.04.2022 г.

 

ДОКУМЕНТИ :

Обявление – Изтегли

График – Изтегли

Приложение 1 – Изтегли

Рриложение 2 – Изтегли