Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Събиране на индикативни оферти с оглед изпълнение на дейностите/актуализация на проект и разрешение за строеж“

Пазарно проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед изпълнение на дейностите/актуализация на проект и разрешение за строеж" по подписано споразумение с МРРБ за "Ремонт и рехабилитация на улици" в село Момина Клисура, общ. Белово

Изх.номер: РОП – 7/14.01.2019г.

Предмет на пазарарното проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед изпълнение на дейностите/актуализация на проект и разрешение за строеж" по подписано споразумение с МРРБ за "Ремонт и рехабилитация на улици" в село Момина Клисура, общ. Белово

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници да представят писмено предложение и оферта за актуализация на РС 46/15.12.2009г. за строеж "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства".

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена – единична и обща;
3. Валидност на офертата;

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 14.00ч. на 24.01.2020г.

Офертите могат да се изпращат по куриер на мейл: kmet@belovo.eu и/или се входират в деловодството на Община Белово, гр. Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на Община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Пазарно проучване / 16.01.2020г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/