Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост

Избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг за инвестиции в обекти публична общинска собственост – Народно читалище "Просвета" в с. Аканджиево; Наровно читалище село Момина Клисура; Народно Читалище кв. Малко Белово; Народно Читалище "Хр. Ботев", село Габровица, Народно Читалище "Ал. Иванов" – Чапай, село Дъбравите, Народно Читалище – село Сестромо.

Документи:

Документация / 04.04.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/