Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово“ финансиран от ДФ „Земеделие“ – АДБФП GB06RDNP001-7.001-0094 от 22.05.2019г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово" финансиран от ДФ "Земеделие" – АДБФП GB06RDNP001-7.001-0094 от 22.05.2019г.

Документи:

Договор АРД-92 / 11.02.2020г. / – Изтегли

Протокол и писмо / 11.02.2020г. / – Изтегли