Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Повторно публикуване на задание за обхват и съдържание на ЕО на ОУП Белово

З А Д А Н И Е

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Документи:

Задание / 10.09.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/