Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление от „В и К – Белово“ ООД относно планова дезинфекция на питейната вода и Водопроводната мрежа

ДО
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ "В и К – Белово" ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление: град Белово, обл. Пазарджик, п.к. 4470, ул. "Яденица" № 1, предтавлявано от инж. Румен Тасков Иванчев – управител.

Относно: График за предстоящо дезинфекциране на Водопроводна мрежа и питейната вода на територията на Община Белово.

Уважаеми господин кмет,

Поради извършването на планова дезинфекция на питейната вода и Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К – Белово" ООД Ви информираме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода по следния график:

– от 00.00ч. до 24.00ч. на 10.09.2019 г. за селата: Дъбравите, Сестримо и Момина Клисура.

С цел достигане на информацията до по-голяма част от жителите, моля съобщението за спирането на водоподаването да бъде публикувано и на интернет страницата на общината.

Приложение: Съобщение съгласно текста.

Документи:

Уведомление / 09.09.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/