Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ‘Св.Св. Кирил и Методий’

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при Изпълнение на СМР по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище ‘Св.Св. Кирил и Методий’, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация“, финансирано по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Документация:

Изтегли