Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ,,Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – село Сестримо, община Белово“ по договор № 13/321/01298 за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР 2007 – 2013 г.

Документация:

Изтегли