Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово

Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство“ – основен ремонт на покривни работи и фасади и покривно пространство, Договор 36/3/3130083, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.