Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите

"Рехабилитация на уличната мрежа в Община Белово"

Документи:

Протокол № 1 РОП-135 / 29.06.2020г. / – Изтегли

Протокол № 2 РОП-165 / 22.07.2020г. / – Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови предложения РОП-169 / 24.07.2020г. / – Изтегли

Протокол № 3 РОП-171 / 12.08.2020г. / – Изтегли

Протокол № 4 РОП-179 / 12.08.2020г. / – Изтегли

Доклад / 23.09.2020г. / – Изтегли

Решение РОП-224 и Доклад / 24.09.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/