Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно обект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на село Дъбравите“

Съобщение относно обект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на село Дъбравите"

Документи:

Съобщение Изх.№ УТ-703 / 29.06.2020г./ – Изтегли