Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите“

Съобщение относно Предложение на кмета на Община Белово до ОС Белово за "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т.6 от ДР на ЗОС.

Документи:

Съобщение по чл.128 от ЗУТ за депо рекултивация / 26.06.2020г. / – Изтегли

Съобщение на основание разпоредба чл.128 от ЗУТ / 26.06.2020г. / – Изтегли

Протокол комисия / 26.06.2020г. / – Изтегли

Становище от главен архитект / 26.06.2020г. / – Изтегли

Идеен проект / 26.06.2020г. / – Изтегли

Решение 89/22.05.2020г / 26.06.2020г. / – Изтегли

Писмо УТ-729 / Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район" /06.07.2020г. / – Изтегли

ПУП допълнителна площ / 08.07.2020г. / – Изтегли