Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води “ и „Линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – провод“ в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Документация:

Съобщение – Изтегли