Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №1 гр.Белово, 06.01.2015год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Длъжностни лица за получаване, разглежданеи оценкана постъпилите оферти, събрани по реда на глава осма „а”от ЗОПчрез публична покана с предмет:   ,, Ремонтни и възстановителни работи на тротоарни,алейни, пешеходни и паркови настилки в ЦГЧ,  кварталите и анселените места на територията на град Беловои община Белово,,

Документ:

Заповед №1 06.01.2015 Изтегли

https://www.livechatalternative.com/