Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Отговор на запитване – Изх.Номер 374 / 18.11.2019г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 18.11.2019г. / – Изтегли

Отговор на запитване – Изх.Номер 382 / 25.11.2019г. / – Изтегли

Идеен проект – Геодезия / 25.11.2019г. / – Изтегли

Геодезично заснемане / 25.11.2019г. / – Изтегли

Геодезично заснемане – подробни точки / 25.11.2019г. / – Изтегли

Напречни профили / 26.11.2019г. / – Изтегли

Ситуационен план / 26.11.2019г. / – Изтегли