Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Гроздоберна кампания 2019г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОТНОСНО: Гроздоберна кампания 2019г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ,

Във връзка с гроздоберната кампания 2019г, Ви напомням, е съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г. е най-късно до 15 Януари.

Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв за физически лица и от 2000 до 10000 лв. – за юридически лица и еднолични търговци ако не подлежи на по-тежко наказание.

Моля за Вашето съдействие, да уведомите производителите на винение сортове грозде във Вашата община да подадат декларации съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г.

С уважение,
ТОДОРКА СТОЙЧЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ НА
ТЗ НА ИАЛВ ГР. ПЛОВДИВ

Документи:

Съобщение / 18.11.2019г. / – Изтегли