Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Документи:

Договор АРД-№73 / 15.11.2019г. / – Изтегли

Обявление за възложена поръчка – 945138 / 19.11.2019г. / – Изтегли