Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение от Дирекция Бюро по труда, гр. Септември

Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства –                  6245,00 лв.;

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11290,26 лв.;

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 12926,09 лв.;

  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 4687,64 лв.;

  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 10648,63 лв.;

  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7022,63 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

    работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 7263,72 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Извън горепосочения срок за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП) и обучение на възрастни – до  изчерпване на средствата;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства –                  430,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Септември, както и на тел. 03561/2056.

 

Документи:

Съобщение от Дирекция „Бюро по труда” Септември – Изтегли