Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „Грийн Лайт“ ООД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Белово“ на съществуващ напорен тръбопровод от напоителна система „Варвара“ с обща застроена мощност от 1500 kW“ с местоположение в землището на с. Мененкьово, Община Белово е достъпна, както следва в посочения документ:

Документ: Изтегли

https://www.livechatalternative.com/