Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 002

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

БОЯН ГЕОРГИЕВ ЧЕЙКА ВОЛОДЯ

ДИМИТРОВ КЕЛЕШЕВ

КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОКЛИНОВА

СИВКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 003

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНКА ПАВЛОВА ЧОРОЛЕЕВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

ВАСКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ИЛКОВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

ХРИСТО ИВАНОВ МИТЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 004

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ИВАН НИКОЛОВ ТОТУХОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ВЕРКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

КАМЕЛИЯ СПАСОВА ГРОЗДАНОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 006

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА МАНОИЛОВА

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 007

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

СТОЙКО НИКОЛАЕВ СТОЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 009

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ГЕНКА ИВАНОВА ТОМОВА

МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

ХРИСТО ЙОРДАНОВ БЛИЗНАКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 010

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНДРЕЙ ГРИШЕВ НОВАКОВ

ВЕРА ЙОРДАНОВА ЗЛАТАНОВА

ГЕОРГИ СПАСОВ ДОНОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

НАТАША ГЕОРГИЕВА КУЦАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 012

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КИРОВА

ЛЮБА ВАСИЛЕВА МИТОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 013

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ЛАЗАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 014

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНГЕЛ СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

ГАЛИНА КУНЧЕВА КАТРАНКЬОВА

ИВАН МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 016

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ МАРИНКОВ

ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА ТОПАЛОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА КЬОСОВА

 

https://www.livechatalternative.com/