Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Отдел „Местни данъци и такси“

Отдел "Местни данъци и такси"

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно параграф 26 от предходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. отстъпка 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Относно такса битови отпадъци се запазва отстъпката с 5 на сто на предплатилите за цялата година до 30 април.

Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

– първа вноска до 30.06.2020 г.
– втора вноска до 31.10.2020 г.

Задълженията си може да платите:

– в брой на касата на отдел "МДТ" находяща се в административната сграда на Община Белово, ул."Орфей" № 4А от 08.30 ч. до 17.00 ч.;
– на касите в кметствата по населените места находящи се на територията на общината;
– във всеки клон на Български пощи;
– по банковата сметка на Община Белово в Търговска банка "Д"

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане 442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци;

Документи:

Съобщение / 02.04.2020г. / – Изтегли