Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Национален Осигурителен Институт

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че на 20 май 2019г. от 10:00 часа до 15:00 часа, в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1927”гр.Белово, мобилни екипи от експерти на ТП на НОИ по график ще консултира гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията. Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при поискване.

Съобщение / 02.05.2019г. / – Изтегли