Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснителна кампания във връзка със заболяванто Африканска чума по свинете /АЧС/ и промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на свине в личните стопанства

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Уважаеми жители на Община Белово, във връзка със заболяванто Африканска чума по свинете /АЧС/ и промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на свине в личното стопанство е необходимо да има регистриран животновъден обект по реда на чл.137,ал.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопаните могат да отглеждат за "лични нужди", в личното стопанство до:

– 2бр. едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст;
– 10бр дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна възраст;
– 3бр. прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
– 2бр. еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
– 10бр. възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
– 50бр възрастни прици независимо от вида;
– 100бр бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Разяснителната кампания на територията на Община Белово, ще се проведе, както следва:

1. На 04.03.2020г – СРЯДА:
1.1. с.Габровица – от 13.00ч. до 14.00ч. – Пенсионерски клуб;
1.2. с. Сестримо – от 14.30ч. до 15.30ч. – Пенсионерски клуб;
1.3. кв. Малко Белово – от 16.00ч. до 17.00ч. – Пенсионерски клуб;

2. На 05.03.2020г. – ЧЕТВЪРТЪК:
2.1. с. Голямо Белово – от 13.00ч. до 14.00ч. – Пенсионерски клуб;
2.2. с. Дъбравите – от 14.30ч. до 15.30ч. – Пенсионерски клуб;
2.3. с. Момина Клисура – от 16.00ч. до 17.00ч. – Пенсионерски клуб;

3. На 06.03.2020г. – ПЕТЪК:
3.1. гр. Белово – от 13.00ч. до 14.00ч. – Пенсионерски клуб;
3.2. с. Мененкьово – от 14.30ч. до 15.30ч. – Пенсионерски клуб;
3.3. с. Аканджиево – от 15.40ч. до 16.30ч. – Пенсионерски клуб;

С уважение,
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Съобщение / 04.03.2020г. / – Изтегли