Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риска от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекусванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на "Електроразпределение Юг" ЕАД (в прикачения файл).

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захванване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Документи:

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването АО-391 / 06.03.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/